Alternativ finansiering av ny fv. 614 Svelgen – Indrehus

Bremanger-ordførar Anne Kristin Førde er svært oppgitt etter tysdagens fylkestingsmøte, der Svelgen – Indrehus vart nedprioritert til fordel for ei ny Kystveg-utgreiing.

Nedslåande vedtak

Kystvegen Måløy – Florø AS: Regional transportplan 2022-2033 – høyringsfråsegn

Til: Vestland fylkeskommune Frå: 45minuttsregionen Regional transportplan 2022 – 2033 – høyringsfråsegn Vi viser til Vestland fylkeskommune sitt saksdokument om Regional transportplan for 2022-2033. Kystvegen Måløy – Florø AS tilèt seg med dette å komme med innspel til det vidare arbeidet med transportplanen. Selskapet er eigd av 37 aksjonærar, 11 kommunar og 26 private selskap. […]

Firdaposten for 23.4.2022: – Vi må bruke samferdslemidlane smartare

Firdaposten for 23.4.2022: Som stortingspolitikar for regjeringa i posisjon, åtvara Erling Sande (Sp) mot overoppheting av økonomien og at offentleg pengebruk på tøylast i noverande situasjon. – Vi må bruke samferdslemidlane smartare (PDF)

Fjordenes Tidende for 22.4.2022: – Ei bru vil øke trafikken langs ytre delen av denne kyststripa mye mer enn en tror

Fjordenes Tidende for 22.4.2022: – Ei bru vil øke trafikken langs ytre deler av denne kyststripa mye mer enn en tror (PDF)  

Firdaposten 22.4.2022: – Det viktigaste samferdsleprosjektet i Vestland

Firdaposten 22.4.2022: Kystvegen Måløy-Florø AS arrangerte torsdag konferanse i Parken kulturhus på Raudeberg. Etter at det store vegprosjektet blei nedprioritert av Vestland fylkesting i 2020, jobbar kystvegselskapet no hardt for ei framskunding. Les saka her: Kystvegen Måløy-Florø: – Dette er det viktigaste vegprosjektet i Vestland fylke (PDF)

Bedrifter i Bremanger kommune og Kinn kommune: Kystvegen Måløy – Florø må realiserast

Vedlagte innspel er på vegne av 102 verksemder i kommunane Kinn og Bremanger, med totalt 3767 tilsette og ein årleg omsetnad på mellom 13 og 15 milliardar kroner: Kystvegen Måløy-Florø må realiserast (PDF)

Kystvegen Måløy – Florø

Helge Robert Midtbø er nytt styremedlem

Innspel til Vestland fylkeskommune – Regional transportplan

I Vestland fylkeskommune arbeider ein no med å lage Regional transportplan for 2022-2033. Vedtak i saka skal gjerast i desember 2021. Kystvegen Måløy – Florø AS har sendt innspel til arbeidet.

Klar for ny budsjettkamp for Kystvegen

– Det er definitivt kamp om ressursane i Vestland fylkeskommune, slår styreleiar Reidar Sandal i Kystvegen Måløy-Florø fast. På vegner av selskapet ber styreleiaren no om nytt tilskot frå eigarkommunane som utgjer majoriteten i selskapet , 106.667 kroner frå Bremanger og 214.333 kroner frå Kinn. Sunnfjord kommune er også ein av aksjonærane. Sjå saka i […]

Fylkestinget svikta

Eit folkekrav at kystvegbygginga må starte no

Endringar i styret

På generalforsamlinga 4. mai 2020 blei det valt nytt styre i selskapet. Anne Kristin Førde, ordførar i Bremanger kommune, blir nytt styremedlem. Dei tidlegare ordførarane Kristin Maurstad, Audun Åge Røys og Håkon Myrvang går ut av styret. Styret blir redusert frå ni til sju medlemmer. Det nye styret får slik samansetting: Reidar Sandal, styreleiar Anne […]

Ei mindre løyving

Vestland fylkesting har for 2020 vedteke ei mindre løyving (3,1 mill. kr) til ny fv. 614 Svelgen – Indrehus. Midlane skal brukast til å utarbeide reguleringsplan for prosjektet. Det er eit steg i rett retning, seier Reidar Sandal, styreleiar i Kystvegen Måløy – Florø AS. I investeringsbudsjettet har fylkestinget ført opp følgande midlar til parsellen […]

Kart med trasé Svelgen-Indrehus.

Startløyving til kystvegen?

Prosjektrådmannen i Vestland fylkeskommune foreslår no at det skal bli gitt startløyving til fv. 614 Svelgen – Indrehus i budsjettet for 2020. Han går òg inn for løyving i påfølgande år til prosjektet er fullført. For nokre månader sidan la den same rådmannen fram ei negativ innstilling. Vi har no grunn til ein viss optimisme, seier Reidar Sandal, styreleiar i Kystvegen Måløy – Florø AS. Han minner om at det til slutt er dei nyvalde fylkespolitikarane som bestemmer.