Styret held fram

På generalforsamlinga i Kystvegen Måløy – Florø AS 16. april 2018 blei styret attvalt.

Reidar Sandal (biletet) held fram som styreleiar. Dei andre styremedlemmene er: Kristin Maurstad, Audun Røys, Ola Teigen, Håkon Myrvang, Olve Grotle, Jorunn Frøyen, Hans-Petter Selstad og Stein Kvalsund.

Det var elles ein optimistisk atmosfære på generalforsamlinga. Arbeidet med å få bygd kystvegen har høg prioritet.

Reidar Sandal

Reidar Sandal held fram som styreleiar i Kystvegen Måløy – Florø AS.