Firdaposten for 23.4.2022: – Vi må bruke samferdslemidlane smartare

Firdaposten for 23.4.2022:
Som stortingspolitikar for regjeringa i posisjon, åtvara Erling Sande (Sp) mot overoppheting av økonomien og at offentleg pengebruk på tøylast i noverande situasjon.