3 alternative broløsninger i ytre Nordfjord


Skråkabelbro med spennvidde på 860m


Skråkabelbro

Styret i Kystvegen Måløy-Florø har fått overlevert skisseprosjektet på bro i ytre Nordfjord fra det rådgivende ingeniørfirmaet Aas-Jakobsen. Ytre Nordfjord skal krysses med bro mellom Tongane på Rugsundøy i Bremanger kommune til Biskjelneset i Vågsøy kommune i nord. Aas-Jakobsen foreslår tre alternative broløsninger:

1. Hengebro med en spennvidde på 860m

2. Hengebro med en spennvidde på 980m

3. Skråkabelbro med en spennvidde på 860m

Det er ingen vesentlige kostnadsforskjeller mellom de tre alternativene og prisen ligger på ca. 2,4 milliarder kroner inkludert moms. Aas-Jakobsen påpeker for øvrig at der er gode fundamenteringsforhold i sjø og på land, ingen bebyggelse ved landfester, gode montasjeforhold i beskyttet farvann i sjø og kort tilknytning til hovedveg på begge sider av broa.

Styret i Kystvegen Måløy-Florø jobber nå videre med en finansieringsplan for hele kystvegen Måløy-Florø (tunnel Svelgen-Indrehus og bro i ytre Nordfjord) hvor man ser nærmere på brukerfinansiering, ferjeavløsningsmidler og momsrefusjon.