Møte med samferdselsutvalget i Sogn og Fjordane

Kystvegen Måløy-Florø var invitert til å holde innlegg om 45-minuttsregionen for samferdselsutvalget i Sogn og Fjordane den 19. mars-2013.

Fjordenes Tidende 20.03.13