Firdaposten 22.4.2022: – Det viktigaste samferdsleprosjektet i Vestland

Firdaposten 22.4.2022:

Kystvegen Måløy-Florø AS arrangerte torsdag konferanse i Parken kulturhus på Raudeberg. Etter at det store vegprosjektet blei nedprioritert av Vestland fylkesting i 2020, jobbar kystvegselskapet no hardt for ei framskunding.

Les saka her: