Fpto av Florø-

Oppsummering av styremøte 6. november 2017

Kystvegen Måløy – Florø AS hadde styremøte 6. november i Florø.

Vi arbeider systematisk for å få tilslutning til synet vårt om ny veg frå Måløy, via Svelgen til Florø. Det er dialog med alle grupperingane i fylkestinget. Akkurat no er det særleg viktig med tanke på behandlinga av ny regional transportplan for Sogn og Fjordane. Saka skal avklarast på fylkestinget i førstninga av desember.

Styret arbeider for at utbygginga på strekninga skal skje etter følgande rekkefølge:

  1. Ny veg frå Svelgen til Indrehus
  2. Bru frå Tongane til Biskjelneset med tilførslevegar til rv. 15 på Almenningsfjellet og fv. 616 ved Hamnen
  3. Ny veg frå Svelgen til Sørdalen
  4. Ny veg frå Indrehus og Myklebustdalen, via Terøya til Florø

15.11.2017

RS

(Biletet  øvst er av Florø, den eine enden i 45-minuttsregionen, sett frå Brandsøyåsen. Foto: Arild Finne Nybø, CC BY-NC-SA 2.0)