Fornya tillit

På generalforsamlinga i Svelgen 6. mai 2019 var 77 prosent av aksjekapitalen representert.

Årsmeldinga og årsrekneskapen for 2018 blei godkjende. Styret fekk fornya tillit. Det er samansett som følger: Reidar Sandal (styreleiar), Kristin Maurstad, Audun Røys, Ola Teigen, Håkon Myrvang, Olve Grotle, Jorunn Frøyen, Hans-Petter Selstad og Stein Kvalsund.

Valet var i samsvar med innstillinga frå valkomiteen, som Anne Kristin Førde var leiar for.