Her finn de utgreiingar og rapportar knytt til traséval og trafikkanalysar for Kystvegen Måløy - Florø


Sivilingeniør Helge Hopen sin trafikkanalyse for Kystvegen Måløy - Florø

Helge Hopen Trafikkanalyse Måløy - Florø.pdf

Norconsult sin rapport om fjordkryssing ytre Nordfjord, kommunedelplan med konsekvensutgreiing

Norconsult Fjordkryssing Ytre Nordfjord Kommunedelplan.pdf

Aas Jakobsen sin rapport om skisseprosjekt brukryssing Ytre Nordfjord ved Almenning

Aas Jakobsen Bru over Ytre Nordfjord ved Almenning.pdf

Aas Jakobsen sin rapport om brukryssing Bryggja - Otteren med flytebru

Aas Jakobsen brukryssing Otteren Bryggja.pdf

Statens vegvesen sine foreløpige rapportar, presentert på arbeidsmøte i Førde 1. desember 2016


http://www.vegvesen.no/Fylkesveg/kystvegensognogfjordane/presentasjonar?lang=nn