Reidar Sandal vart på ordinær generalforsamling 31. mars 2016 vald til styreleiar for selskapet Kystvegen Måløy - Florø AS. Samtidig vart det vedteke å utvide styret frå 7 til 9 styremedlemmar. 
Det nye styret i selskapet er no som følger

  • Reidar Sandal, styreleiar
  • Kristin Maurstad, styremedlem
  • Audun Åge Røys, styremedlem
  • Ola Teigen, styremedlem
  • Håkon Myrvang, styremedlem
  • Olve Grotle, styremedlem
  • Jorunn Frøyen, styremedlem
  • Hans-Petter Selstad, styremedlem
  • Stein Kvalsund, styremedlem