Statens Vegvesen har fått oppdrag frå Sogn og Fjordane fylkeskommune om å utarbeide ei utgreiing for kystvegen i fylket, og presenterte 1. desember 2016 sitt foreløpige arbeid. 
Utgreiinga skal ta føre seg korleis ein kan få ein samanhengande kystveg i Sogn og Fjordane, som del av ein kystveg mellom Bergen og Ålesund. 

Presentasjonane frå arbeidsmøtet finn ein her:

http://www.vegvesen.no/Fylkesveg/kystvegensognogfjordane/presentasjonar?lang=nn

Kystvegen Vegvesenet